Personální změny ve skupině MVV Energie CZ

Novým předsedou představenstva společnosti TERMO Děčín a.s. se od 1.10. 2022 stává Ing. Jan Sedláček, který od roku 2020 působí a nadále i zůstává na pozici předsedy představenstva společnosti Teplárna Liberec a.s.

Dosavadní předseda představenstva společnosti TERMO Děčín a.s. Ing. Libor Štěpán na základě vlastní žádosti k 30. 9. 2022 na této pozici skončil a nadále bude působit jen na pozici předsedy představenstva ENERGIE Holding a.s.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

TERMO Děčín a.s. byla založena jako městská akciová společnost v roce 1995, členem skupiny MVV Energie CZ se stala v roce 2000. TERMO Děčín a.s. vyrábí a dodává teplo na území měst Děčín a Jílové. Tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje přes deset tisíc domácností a více než 140 objektů veřejné správy, podnikatelské a terciární sféry. Výrobu zajišťuje především v pěti centrálních zdrojích tepla. TERMO Děčín a.s. jako jediná v České republice využívá pro výrobu tepla geotermální energii z podzemního jezera, druhým palivem je zde zemní plyn.

 
Ing. Miloš Adámek

Kontakty

MVV Energie CZ a.s.
Sídlo MVV Energie CZ a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice