Česká Lípa bude propojena jednou horkovodní sítí.

Projekt COGEN II započal svou další fázi – propojení horkovodních soustav v České Lípě. „Nových 1,6 km moderního předizolovaného potrubí umožní zásobování více než 11 tisíc zákazníků z jediné výtopny. Česká Lípa se díky projektu COGEN II stane jedním z nejmodernějších měst v centrálním zásobování teplem,“ komentuje vedoucí projektu Ing. Libor Stuchlík, jednatel společnosti G-RONN s.r.o., která COGEN II realizuje.
 
Na sídlišti Sever jsou již vykopány první metry pro uložení nového horkovodního potrubí, které propojí soustavu centrálního zásobování teplem v celém městě. Projekt COGEN II počítá s propojením dvou soustav, které ve městě provozuje ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. - soustav Holý Vrch a LOOS ve Staré Lípě. Např. v letních měsících bude poté možné v případě potřeby zásobovat teplou vodou celé město z jediného místa.  
 
„Ukládání potrubí bude probíhat několik týdnů, a to jak výkopovými pracemi, tak i protlaky. Ze sídliště Sever budou pracovníci pokračovat na sídliště Slovanka,“ upřesnil k propojení soustav Libor Stuchlík. Práce si vyžádají především spolupráci s Českými drahami. Propoj bude veden protlaky pod železniční tratí, a k přerušení provozu vlaků tak nedojde. Veškeré výkopy budou po dokončení znovu zasypány a místa vrácena do původního stavu s minimálním dopadem do životního prostředí.
 
Projekt COGEN II pro rozšíření kogenerační výroby elektřiny skupiny MVV Energie CZ počítá s instalací čtyř motorů o celkovém výkonu 8 MWe. Projekt přinese také optimalizaci výroby tepla v České Lípě v letních měsících. Celková investice projektu přesahuje 200 mil. Kč a termín jeho dokončení je plánován na léto 2011.
 
Celkové investice do kogenerační výroby skupiny MVV Energie CZ v projektech COGEN a COGEN II převýší 0,5 mld. Kč. Projekt COGEN II rozšíří výrobu elektrické energie do desátého města skupiny.
Česká Lípa horkovodná síť 1Česká Lípa horkovodná síť 2Česká Lípa horkovodná síť 3
  1. Realizace projektu COGEN II začala v létě demolicí staré nepoužívané uhelné kotelny Dukla ve Staré Lípě. Na jejím místě již dnes stojí nová hala, ve které jsou již instalovány kogenerační motory. I ve výtopně Holý Vrch pokračují přípravné práce.
  2. První metry 1,6km dlouhého propojení soustav v České Lípě na sídlišti Sever.
  3. Moderní předizolované horkovodní potrubí se svařuje do potřebných tvarů podobně jako stavebnice.
 
Ing. Pavla Kulhavá pavla.kulhava(zavinac)mvv.cz

Kontakty

MVV Energie CZ a.s.
Sídlo MVV Energie CZ a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací