Skupina MVV Energie CZ vykázala stabilní výsledky, mateřská společnost MVV Energie AG získala nového akcionáře

Energetická skupina MVV Energie CZ zvýšila v účetním roce 2018–2019 výnosy proti předcházejícímu období z 1,984 miliardy korun na 2,031 miliardy korun. Provozní hospodářský výsledek se meziročně snížil o 6,3 % na 305 milionů korun, celková finanční stabilita společnosti se však zvýšila. Minoritní podíl ve výši 45,1 % v mateřské firmě MVV Energie AG se sídlem v německém Mannheimu získal penzijní fond First State Investments.

Hlavním předmětem podnikání skupiny MVV Energie CZ je výroba a prodej tepla a elektřiny. Prodej tepla v účetním roce 2018–2019 dosáhl 665 tisíc MWh, což je o 2,1 % méně než v období předcházejícím. Prodej elektřiny klesl o 13,5 % na 148 tisíc MWh. Důvodem nižších prodejů tepla byla další mírná zima, výrazně nižší prodej elektřiny způsobila zejména celoroční odstávka turbíny ve spalovně odpadů TERMIZO v Liberci. Příjmy z prodeje elektřiny se však díky růstu její ceny na burze meziročně zvýšily o 4,8 %.

Dosažené hospodářské výsledky se pozitivně projevily například na růstu konsolidované bilanční sumy, vlastního kapitálu a poklesu dluhové pozice vůči bankám. Tyto a další ukazatele přispívají podle Jaroslava Pantůčka, člena představenstva MVV Energie CZ a.s., k dalšímu posílení finanční stability společnosti.

Ta je podle předsedy představenstva Jörga Lüdorfa podstatná pro další rozvoj skupiny a pro její dlouhodobý investiční plán zaměřený na ekologizaci a dekarbonizaci provozu všech tepláren.

Myslíme si, že modernizace tepláren může významně přispět ke snižování emisí skleníkových plynů a pomoci České republice dosáhnout stanovených cílů v boji proti globálnímu oteplování. Kromě zemního plynu plánujeme využívat i další ekologická paliva, například v Děčíně využíváme jako první v ČR teplo geotermálního vrtu, v Pelhřimově spalujeme biomasu a městům nabízíme výstavbu zařízení na energetické využití komunálního odpadu na míru s napojením na systémy centrálního vytápění," říká Jörg Lüdorf.

MVV Energie CZ a.s. je 100% vlastněna německou společností MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu. Jejím majoritním vlastníkem je město Mannheim, minoritními vlastníky byly energetické společnosti EnBW a RheinEnergie. Smlouva o prodeji jejich podílů v součtu 45,1 % byla podepsána dnes v Mannheimu. Novým minoritním vlastníkem je významný mezinárodní penzijní fond First State Investments, který se zaměřuje na infrastrukturní projekty a investice do výstavby obnovitelných zdrojů energií.

 

Finanční výsledky skupiny MVV Energie CZ a klíčové události roku najdete ve výroční zprávě 2018–2019 v rubrice Hospodářské výsledky.

 
Ing. Jitka Tůmová

Kontakty

ENETIQA a.s.
Sídlo MVV Energie CZ a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice