Společnost Teplárny Brno, a.s. koncernu MVV Energie CZ mění majitele

Teplárenský koncern MVV Energie CZ s.r.o. prodává svou dceřinou společnost Teplárny Brno, a.s. ( TB ) do rukou města Brna. Reaguje tak na dlouhodobé snahy města ovládat regionální trh s teplem.
 
Obě strany přitom vycházejí ze složité situace, která v Brně nastala po nezdařené fúzi čtyř společností koncernu MVV Energie CZ, do níž měly Teplárny Brno a.s. také patřit.Účastníky prodeje jsou čtyři strany: MVV Energie CZ, s.r.o. (vlastník 85% akcií TB), MVV  Energie AG (jediný společník MVV Energie CZ), město Brno (vlastník 10,35% akcií TB) a společnost Tepelné zásobování Brno a.s. (budoucí vlastník 85% akcií TB). O nákupu tepláren rozhodlo zastupitelstvo města Brna dne 7.9.2004, dále pak dozorčí rada MVV Energie CZ dne 22.9.04 a také dozorčí rada MVV Energie AG dne 8.10.2004.Smlouvu o prodeji podepsaly všechny čtyři zúčastněné společnosti ve čtvrtek 14.10.2004 v Brně. Cena prodávaných akcií TB, na které se dohodly  MVV Energie CZ a město Brno, je výhodná pro obě strany a činí celkem 1 035 milionů korun.
 
Cena, za kterou Teplárny Brno a.s. dodávaly teplo, je podle údajů společnosti  stabilní, v posledním roce dokonce klesla z 316,90 korun/GJ na  315,10 korun/GJ. Také počet nově připojených zákazníků svědčí o tom, že Teplárny Brno, a.s. po dobu svého působení v koncernu MVV Energie CZ nejen že plnily roční plán, ale díky vlastním investicím také  vylepšovaly svou konkurenceschopnost na trhu. Na trhu s teplem v  Brně působí kromě jiných i společnost  Tepelné zásobování Brno, a.s. (TEZA), jejímž jediným akcionářem je město Brno.
 
Nově nabytou společnost Teplárny Brno, a.s. bude město vlastnit právě prostřednictvím společnosti TEZA a.s. „Český trh s centrálním teplem zůstává ohniskem našeho podnikatelského zájmu, MVV Energie AG se bude v České republice v příštích letech ještě více angažovat. ČR je pro nás důležitým trhem budoucnosti, v němž chceme uplatňovat naše vysoce profesionální know-how v oblasti CZT “, říká Dr. Werner Dub, člen dozorčí rady MVV Energie AG v německém Mannheimu. „Po prodeji Tepláren Brno máme stále ještě zastoupení v sedmi českých městech a  svou pozornost zaměřujeme na další zajímavé akvizice. Vedeme odpovídající jednání a chceme využít atraktivní příležitosti“. 
 
Koncern MVV Energie CZ bude v souladu s novými iniciativami Evropské unie  zvyšovat efektivitu využití energie u koncových spotřebitelů a to nabídkou energetických služeb. Zkušenosti s uplatňováním metody EPC (Energy Performance Contracting) v oblasti úspor energií, které koncern získal v průběhu posledních deseti let,  bude dále zhodnocovat při vytváření širšího portfolia služeb. Komfort a kvalita přitom budou hlavní součástí produktové nabídky pro stávající i pro nové zákazníky. Cíl zvýšit výkonnost celé skupiny bude mottem do příštích let tak, aby i v novém prostředí liberalizovaného trhu udržel koncern svou konkurenceschopnost na trhu.
 
S ohledem na celosvětově přijaté dohody o redukci emisí skleníkových plynů je už nyní koncern MVV Energie CZ připraven na obchodování s emisemi CO2 podle vládou vyhlášeného alokačního plánu.  

Kontakty

ENETIQA a.s.
Sídlo MVV Energie CZ a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice