Energetické využití odpadu (EVO)

  • Odpad využíváme pro výrobu tepla a elektřiny, kterou dále zásobujeme domácnosti ve městě. Dochází tak ke snížení počtu lokálních topenišť, která jsou nejvýraznějším zdrojem dioxinů.
  • Oproti lokálním topeništím se ze zařízení pro energetické využití odpadu díky moderní technologii a vysoké teplotě spalování uvolní až 50 000krát méně dioxinů.
Srovnání emisí dioxinů
Srovnání emisí dioxinů
  • Energetickým využitím odpadu ušetříme každý rok 23 mil. m3 zemního plynu či 30 tisíc tun uhlí. Našim zákazníkům každý rok dodáme tisíce gigajoulů tepla a megawattů elektřiny a desítky tisíc tun stavebního materiálu a recyklovaných kovů.
  • Objem odpadů po jeho energetickém využití redukujeme na 1/10. Ročně vyrobíme přes 30 tisíc tun certifikované škváry pro stavební materiál a vytřídíme téměř dva tisíce tun železného šrotu, který se dále zpracovává v průmyslu.
  • Každý rok vyrobíme teplo pro roční potřebu 12 400 domácností a elektřinu pro roční potřebu 6 000 domácností.
  • Z odpadu ročně vytřídíme 100 tun toxických kovů, které převedeme na stabilní a nerozpustné formy a pod kontrolou předáváme na zabezpečené skládky. Eliminujeme tím kontaminaci podzemních vod i pro další generace.
  • Od roku 2012 úspěšně aplikujeme na náš stavební výrobek z popelovin Nařízení Evropského parlamentu č. 1907/2006, tzv. REACH a jsme tak jediným registrantem a držitelem registrace v Evropské unii. Nařízení REACH zajišťuje nezávadnost stavebního výrobku pro člověka a životní prostředí.
Schéma využití odpadu
Schéma využití odpadu
Energetické využití odpadu EVO
Energetické využití odpadu EVO
  • Díky moderní technologii čištění bezpečně plníme nejpřísnější emisní limity v České republice. Emisní limity jsou pro naše zařízení využívající odpad 5 až 50krát přísnější než pro jiné technologie.
Emisní limity v ČR
Emisní limity v ČR
 
 
MVV Energie CZ a.s. pro více informací doporučuje: www.odpadjeenergie.cz

Kontakty

MVV Energie CZ a.s.
Sídlo MVV Energie CZ a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací