Vedení společnosti MVV Energie CZ

Statutárním orgánem společnosti MVV Energie CZ a.s. je dvoučlenné představenstvo. Předsedou představenstva je Jörg Lüdorf s odpovědností za strategii, obchod, techniku, energetické služby a správu všech majetkových účastí. Členem představenstva společnosti je Ing. Jaroslav Pantůček s odpovědností za finance a informační technologie.

Jörg Lüdorf

Jörg Lüdorf
předseda představenstva

Jörg Lüdorf studoval politické vědy, historii a francouzštinu na Universitě v Kolíně nad Rýnem, Marburgu a Bordeaux. Přes 20 let se věnoval řízení mezinárodních společností a čerpal zkušenosti v oblasti energetiky, facility managementu, služeb a pojištění. Působil ve vedení společností v Německu i v zahraničí, mj. v zemích východní Evropy, např. v pojišťovací skupině Roland, dále v EnBW, EDF a b.i.g. Od roku 2015 vedl obchodní oddělení v německé sesterské společnosti beegy GmbH. V MVV působí od roku 2018 ve funkci předsedy představenstva společnosti a je zodpovědný za strategii, obchod, techniku, energetické služby a správu všech majetkových účastí
Ing. Jaroslav Pantůček

Ing. Jaroslav Pantůček
člen představenstva

Vystudoval ekonomiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přes sedmnáct let působil ve vedení energetické společnosti MERO ČR a ve skupině MVV byl v čele společností Teplárna Liberec, ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a Českolipské teplo. Má rozsáhlé zkušenosti z energetického sektoru nejen na českém, ale i zahraničním trhu. Ve funkci člena představenstva MVV je od roku 2018 s odpovědností za řízení financí a informačních technologií ve skupině.
MVV energie CZ
Ing. Branislav Posuch

Ing. Branislav Posuch
ředitel úseku strategie a rozvoj

Branislav Posuch je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Má bohaté zkušenosti z průmyslu zpracování ropy a zásobování energiemi. V MVV působil již v roce 2006 na pozici manažera obchodně-technického úseku. Poté pracoval ve společnostech OMV, Deloitte a CGI, kde se zaměřoval zejména na oblasti strategie, provozního zlepšování, optimalizaci spotřeb energií a řízení IT projektů u klientů v energetice a průmyslu zpracování ropy. V MVV pracuje od roku 2019 na pozici ředitele úseku Strategie a rozvoj.
Ing. Jan Vencour

Ing. Jan Vencour
ředitel úseku správy majetkových účastí

Jan Vencour absolvoval studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Makroekonomie a hospodářská politika, s vedlejší specializací žurnalistika. Dříve pracoval v energetické společnosti ČEZ v oddělení správy zahraničních majetkových účastí. Před nástupem do MVV působil řadu let na manažerských pozicích ve Vodafone Česká republika, naposledy na pozici vedoucího řízení dodavatelského řetězce. Své působení v MVV na postu ředitele úseku správy majetkových účastí zahájil v roce 2015.
Ing. Ivan Slavík

Ing. Ivan Slavík
ředitel technického úseku

Technické vzdělání získal na Českém vysokém učení technickém v Praze, kdy vystudoval obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení se specializací průmyslová energetika. Odbornou praxi zahájil ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., zde postupně pracoval na několika pozicích a také jako hlavní energetik. Praktické manažerské zkušenosti poté získal ve společnosti CENTROPOL CZ, kde nejprve pracoval ve funkci energetického analytika a posléze se stal provozně-technickým ředitelem. Do MVV nastoupil na pozici obchodně-technického manažera v roce 2007 a od roku 2013 je ředitelem technického úseku.
Ing. Jan Regner

Ing. Jan Regner
manažer divize informačních systémů a technologií

V roce 2005 absolvoval studia na Elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Již při studiu pracoval jako servisní technik hardware. Poté působil ve společnosti Daikin Industries Czech Republic na pozici IT projektový inženýr a čtyři roky byl IT manažerem ve společnosti Bohemia Sekt a.s. V roce 2012 nastoupil do MVV, kde se stal vedoucím Oddělení informačních systémů a technologií a od roku 2013 je manažerem divize IS a IT.
 
Bc. Martin Hvozda

Bc. Martin Hvozda
manažer divize energetických služeb

Absolvoval bakalářské studium na Ekonomicko-sociální fakultě UJEP v Ústí nad Labem, obor Finanční management. Profesionální zkušenosti nasbíral ve společnostech Actherm Servis a I&C Energo. V obou případech jako technik realizace zakázek elektro a MaR. Do MVV nastopil v roce 2009 na pozici technik asistent na projektech EPC, po vzniku samostatné Divize energetických služeb se stal v roce 2012 jejím obchodním zástupcem se zodpovědností za akvizice a veřejné zakázky a v roce 2016 jejím manažerem.
MVV energie CZ

Dozorčí rada

Činnost představenstva společnosti kontroluje čtyřčlenná dozorčí rada složená ze zástupců mateřské společnosti MVV Energie AG.

Ralf Klöpfer, předseda dozorčí rady
Dr. Hansjörg Roll, člen dozorčí rady
Daniela Kirchner, členka dozorčí rady
Florian Pavel, člen dozorčí rady
 

Kontakty

MVV Energie CZ a.s.
Sídlo MVV Energie CZ a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací