Voda

  • Provozujeme jednotnou i oddílnou kanalizaci (splašková a dešťová kanalizace) a čistírnu odpadních vod. Zajišťujeme tak vypouštění vyčištěné vody zpět do recipientu (řeka Odra).
  • Odpadní vody čistíme pro domácnosti i další zákazníky. Naši zákazníci se nemusí starat o vlastní septiky, výstavbu či provoz čistíren odpadních vod.
  • Pitná voda, kterou dodáváme našim zákazníkům je zaručený zdroj pitné vody i v období sucha.
  • Naše pitná voda je pod nepřetržitou kontrolou kvality.
  • Pitná voda dodávaná našimi společnostmi je zaručený a také nejlevnější zdroj vody pro pití. Naši zákazníci tak nemusí vodu k pití nakupovat někde jinde.
Srovnání balená voda / vodovod
Srovnání balená voda / vodovod
 
 
MVV Energie CZ a.s. pro více informací doporučuje: http://voda.gov.cz/

Kontakty

MVV Energie CZ a.s.
Sídlo MVV Energie CZ a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací