Voda

Našim zákazníkům zajišťujeme dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. Geotermální vodu využíváme pro výrobu tepla pro tisíce domácností.

MVV vodohospodářství

 

Provozujeme jednotnou i oddílnou kanalizaci (splašková a dešťová kanalizace) a čistírnu odpadních vod. Zajišťujeme tak vypouštění vyčištěné vody zpět do recipientu (řeka Odra).

Odpadní vody čistíme pro domácnosti i další zákazníky. Naši zákazníci se nemusí starat o vlastní septiky, výstavbu či provoz čistíren odpadních vod.

Pitná voda, kterou dodáváme našim zákazníkům je zaručený zdroj pitné vody i v období sucha.

Naše pitná voda je pod nepřetržitou kontrolou kvality.

Pitná voda dodávaná našimi společnostmi je zaručený a také nejlevnější zdroj vody pro pití. Naši zákazníci tak nemusí vodu k pití nakupovat někde jinde.

Kontakty

MVV Energie CZ a.s.
Sídlo MVV Energie CZ a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací