Zásobování teplem Vsetín a.s.

Zásobování teplem Vsetín a.s.

Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín

IČO: 45192588
DIČ: CZ45192588

 

Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
Elektřina
Voda
Zásobování teplem Vsetín a.s.

Naši zákazníci

Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje dodávku tepelné energie pro město Vsetín a průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Hlavním zdrojem v soustavě zásobování teplem je teplárna Jiráskova, kde je také kogeneračně vyráběna elektrická energie. Odtud je dále dodávána do několika lokálních distribučních soustav a část směřuje do soustavy regionální.

Výroba tepla je v přechodových obdobích roku zabezpečena ve výtopně Ohrada. Kromě toho společnost provozuje jednu blokovou kotelnu. V rámci průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací.

Od 1. dubna 2011 je rovněž dodavatelem pitné vody ve Studénce, kde zajišťuje i odvod a čištění odpadních vod.

 

Použité palivo k výrobě

Hlavním palivem k výrobě tepla ve Vsetíně je zemní plyn, který společnost využívá i pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v teplárně Jiráskova. V průmyslovém areálu Jasenice je teplo vyráběno spalováním hnědého uhlí v parních kotlech.
Zásobování teplem Vsetín a.s.

Investice

V hospodářském roce 2017–2018, v rámci dlouhodobé modernizace soustavy zásobování teplem, uvedla společnost do provozu celkem 6 nových objektových předávacích stanic tepla v bytových domech na sídlišti Luh a Rybníky. V současné době je předávacími stanicemi pokryto již 90% bytových domů.

V průmyslovém areálu Jasenice společnost dokončovala novou technologii odsíření uhelné kotelny mokrou metodou. Díky této realizaci dojde k zásadnímu snížení emisí oxidů síry.

 

Události

Na podzim roku 2017 uspořádala společnost Zásobování teplem Vsetín již druhý ročník soutěže pro mateřské školky ve Vsetíně. Na den otevřených dveří přišlo i přes nepřízeň počasí bezmála 300 návštěvníků. Společnost podpořila již 10. ročník Mezinárodního folklórního festivalu Vsetínský krpec. Na dvacátém ročníku Valašského záření připravila společně se střediskem volného času pro děti a mládež Alcedo, Valašským muzeem a vsetínskými horolezci zajímavý sportovně zábavný program pro děti. Dále se podílela na pořádání mnoha akcí na podporu mládeže.

 

Vlastnická struktura společnosti

  • MVV Energie CZ a.s. – 100 %

Orgány společnosti

Představenstvo  
Ing. Michal Chmela předseda představenstva
Ing. Kamil Ondra místopředseda představenstva
Dozorčí rada  
Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Pantůček  místopředseda dozorčí rady
   
Počet zaměstnanců 83
Roční výnosy (v tis. Kč) 383 045
Instalovaný tepelný / elektrický výkon 128,447 MW / 4,685 MW
Pozn.: Roční výnosy dle Českých účetních standardů za hospodářský rok 2016-2017.
Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2016-2017 k 30. 9. 2017. 
 

Zákazníci

Dodávky tepelné energie  
Domácnosti 8 289
Průmysloví odběratelé 28
Odběratelé z terciární sféry 63
Dodávky elektrické energie  
Odběratelé 111
Dodávky vody a odvádění odpadních vod  
Domácnosti 3 110
Průmysloví odběratelé 46
Odběratelé z terciární sféry 104
Služby elektronických komunikací  
Odběratelé 77
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2016-2017 k 30. 9. 2017.

Kontakty

MVV Energie CZ a.s.
Sídlo MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací